Wykładowcy kierunku Pielęgniarstwo

WYKŁADOWCY KATEDRY NAUK MEDYCZNYCH

 

Prof. Adamiec Rajmund
 • Patologia
 • Podstawowa opieka zdrowotna Opieka paliatywna
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu
Prof. Boratyńska Maria
 • Zakażenia szpitalne
 • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Podstawy toksykologii/podstawy immunologii
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastępczym
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach nowotworowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
Prof. Milewicz Andrzej
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Podstawy endokrynologii
 • Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Informacja naukowa
 • Seminarium dyplomowe
Prof. Podhorska-Okołów Marzenna
 • Podstawy okulistyki i pielęgniarstwa okulistycznego
Prof. Sobieszczańska Małgorzata
 • Neurologia pielęgniarstwo neurologiczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia i zaburzeniach rytmu
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w nadciśnieniu tętniczym
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
dr Bakońska-Pacoń Ewa
 • Biochemia i biofizyka I 
 • Fizjologia
dr n. o zdr. Dobrosielska-Matusik Kamila
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
dr Dżygóra Wiktor
 • Genetyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Zdrowie publiczne
dr Gajewska Ewa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Podstawy okulistyki i pielęgniarstwa okulistycznego
dr n. med. Grajczyk Elżbieta
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w nadciśnieniu tętniczym
dr n. med. Jaworska-Pełczyńska Marzena
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Farmakologia
dr n. med. Malkiewicz Leszek
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 
 • Podstawowa opieka zdrowotna I
 • Badanie fizykalne
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Prawo medyczne
 • Prawo w praktyce pielęgniarskiej
dr n. med. Palczewska Wioletta, prof. KPSW
 • Podstawy ratownictwa medycznego
dr n. med. Pietras Jolanta 
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Zdrowie publiczne
 • Etyka zawodu pielęgniarki
 • Promocja zdrowia CSM
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Pielęgniarstwo wielokulturowe
 • Poradnictwo w pielęgniarstwie
 • Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
Dr Staszewska Anna
 • Biochemia i biofizyka
Lek. Med. Dworski Maciej
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Radiologia
Mgr Bąk Maria
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 
 • Neurologia pielęgniarstwo neurologiczne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Mgr Celt Teresa
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - neonatologia
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Mgr Dudek Joanna
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Mgr Dudzik Katarzyna
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu
Mgr Dyrcz Beata
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Mgr Gaworska Iwona
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastępczym
Mgr Gola Teresa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Język migowy
Mgr Jaczenia Anna
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego
Mgr Joks-Wilimek Iwona
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w ranach przewlekłych i przetokach
Mgr Kieżun-Pryszcz Mirosława
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy
Mgr Kumaczek Monika
 • Opieka paliatywna
Mgr Neumann Teresa
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Mgr Sinica Anna
 • Promocja zdrowia
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
Mgr Szpakowska Ewa
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej 
Mgr Wysocka Renata
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Dietetyka
 • Dydaktyka medyczna
Mgr Zapora Patrycja
 • Neurologia pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego
Mgr Zarzycka-Giecewicz Wiesława
 • EndoskopiaWYKŁADOWCY Z POZOSTAŁYCH KATEDR WNMiT i WNHiS

 

Prof. Kozieł Sławomir

 • Statystyka medyczna

KNoKFiZ

Prof. Ignasiak Zofia

 • Anatomia

KNoKFiZ

Dr Bartusiak Irena

 • Pedagogika

KNoKFiZ

Dr Fortuna Małgorzata

 • Fizjologia

KNoKFiZ

Dr inż. Lewandowski Tadeusz

 • System informacji w ochronie zdrowia

KNIT

Dr Miedzińska Beata

 • psychologia

WNHIS

Dr Stanaszek Monika

 • Wychowanie fizyczne

KNoKFiZ

Dr Zdulski Mirosław

 • Socjologia

WNHiS

Mgr Gorzelak Małgorzta

 • Psychologia
 • Psychologia zdrowia

WNHiS

Mgr Mędrak Marta

 • Język angielski

WNHiS

Mgr Wachowicz Monika

 • Język angielski

WNHiS