Wykładowcy kierunku Fizjoterapia

 

WYKŁADOWCY ZAKŁADU FIZJOTERAPII

(I STOPIEŃ oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)
 
prof. dr hab. Kozieł Sławomir
Antropometria w fizjoterapii/Antroposkopia w fizjoterapii
Bioetyka/Kinezjologia
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka/Ontogeneza człowieka
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - prof. dr hab. Sławomir Kozieł
dr hab. Ostrowska Bożena, prof.
Kinezyterapia
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Elementy terapii zajęciowej w fizjoterapii / Arteterapia w rehabilitacji
Seminarium licencjackie.
wyślij e-mail - dr hab. Bożena Ostrowska, prof.
dr Cichoń Dorota
 
Medycyna fizykalna.
Techniki marszu w rehabilitacji/Podstawy aktywności ruchowej osób starszych.
Odnowa biologiczna / Wellnes i spa w fizjoterapii
wyślij e-mail - dr Cichoń Dorota
dr Ignasiak Tomasz
Kinezyterapia
wyślij e-mail - dr Ignasiak Tomasz
dr Mickiewicz Anna
Fizjoterapia ogólna.
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii.
wyślij e-mail - dr Anna Mickiewicz
dr Milko Dariusz
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w wieku rozwojowym.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w neurologii.
Terapia manualna.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii.
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej.
wyślij e-mail - dr Milko Dariusz
dr Milko Małgorzata
Podstawy fizjoterapii kliniczne w pediatrii i neurologii dziecięcej.
Podstawy komunikacji klinicznej z chorym człowiekiem/ Kinezyprofilaktyka chorób cywilizacyjnych (zajęcia na placówce).
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w wieku rozwojowym.
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia.
Zaopatrzenie ortopedyczne.
Gimnastyka korekcyjna/Dietetyka kliniczna.
wyślij e-mail - dr Milko Małgorzata

dr  Nowak Alicja

KIEROWNIK KATEDRY

Historia rehabilitacji.
Podstawy fizjoterapii kliniczne w kardiologii i pulmonologii.
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, kardiologii i pulmonologii.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Masaż
Odnowa biologiczna / Wellnes i spa w fizjoterapii.
wyślij e-mail - dr Alicja Nowak
dr Sobolak Monika
Medycyna fizykalna.
Podstawy lecznictwa uzdrowiskowego.
wyślij e-mail - dr Sobolak Monika
mgr Czubala Katarzyna
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, chirurgii, ginekologii i położnictwie.
Podstawy fizjoterapii kliniczne w chirurgii, ginekologii i położnictwie.
wyślij e-mail - mgr Czubala Katarzyna
mgr Hyży Jacek
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w wieku rozwojowym.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w neurologii.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej.
Masaż  sportowy/Rola fizjoterapeuty w klubie sportowym.
wyślij e-mail - mgr Hyży Jacek
mgr Lechman Alina
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w neurologii.
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, onkologii i medycynie paliatywnej.
wyślij e-mail - mgr Lechman Alina
mgr Maląg Agnieszka
Podstawy fizjoterapii kliniczne w pediatrii i neurologii dziecięcej.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w wieku rozwojowym.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej.
wyślij e-mail - mgr Maląg Agnieszka
mgr  Marszałek Agnieszka Podstawy relaksacji / Mindfulness - odpowiedź na stres. wyślij e-mail - mgr Agnieszka Marszałek
mgr Skatulska Izabela
Podstawy komunikacji klinicznej z chorym człowiekiem/ Kinezyprofilaktyka chorób cywilizacyjnych.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej.
wyślij e-mail - mgr Skatulska Izabela
mgr Wilk Wioletta
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, kardiologii i pulmonologii.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii.
wyślij e-mail - mgr Wilk Wioletta
mgr Olba Michał
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w neurologii.
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej.
wyślij e-mail - mgr Michał Olba
mgr Lachowicz Ewa
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w wieku rozwojowym.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii.
wyślij e-mail - mgr Ewa Lachowicz

 

WYKŁADOWCY Z POZOSTAŁYCH ZAKŁADÓW WPT i WNHiS
prof. dr hab. Ignasiak Zofia
Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna).
wyślij e-mail - prof. dr hab. Zofia Ignasiak
dr hab. Pietraszewski Bogdan, prof.
Biomechanika ( biomechanika stosowana i ergonomia). wyślij e-mail - dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof.
dr Bakońska-Pacoń Ewa Biochemia. wyślij e-mail - dr Bakońska-Pacoń Ewa
dr inż. Lewandowski Tadeusz Technologia informacyjna ogólna / Technologia informacyjna z ECDL. wyślij e-mail - dr inż. Tadeusz Lewandowski
dr Dżygóra Wiktor
Biologia medyczna.
Genetyka.
wyślij e-mail - dr Dżygóra Wiktor
dr Fortuna Małgorzata
Fizjologia ( fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna).
Podstawy fizjoterapii kliniczne w kardiologii i pulmonologii.
Zdrowie publiczne.
wyślij e-mail - dr Małgorzata Fortuna
dr n. med. Jaworska-Pełczyńska
Marzena
 Podstawy fizjoterapii klinicznej.
wyślij e-mail - dr n. med. Jaworska-Pełczyńska Marzena
dr n. med. Palczewska Wioleta Pierwsza pomoc przedmedyczna. wyślij e-mail - dr n. med. Palczewska Wioleta
dr Staszewska Anna
Biofizyka. wyślij e-mail - dr Anna Staszewska
mgr Gola Teresa
Podstawy języka migowego/Zaawansowany język migowy w fizjoterapii.
Podstawy języka migowego.
wyślij e-mail - mgr Gola Teresa
mgr Nyc Małgorzata
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu (basen).
Nowoczesne formy gimnastyki / Aquafitness.
Wychowanie fizyczne.
wyślij e-mail - mgr Nyc Małgorzata
mgr Stanaszek Monika
Rekreacja i turystyka z elementami promocji regionu / Plenerowe formy rekreacji ruchowej wyślij e-mail - mgr Stanaszek Monika