WŁADZE I KIEROWNICY

Dziekan

  • dr inż. Karolina Semeriak-Siecla

Kierownik Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu

  • dr Alicja Nowak

Zastępca Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu

  • mgr Wojciech Lara

Kierownik Katedry Nauk Medycznych

  • mgr Katarzyna Dudzik

Zastępca Kierownika Katedry Nauk Medycznych

  • mgr inż. Beata Lewandowska

Kierownik Katedry Nauk Informatyczno-Technicznych

  • dr inż. Jerzy Pietruszewski

Koordynator ds.WF i Sportu

  • mgr Wojciech Lara