Warsztat 2 - 22-23.04.2017

WARSZTAT DRUGI

 
Miejsce realizacji warsztatu: Pensjonat Lider ul. Cicha 4, 58-580 Szklarska Poręba
Termin: 22-23 kwietnia 2017 (sobota, niedziela)
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Izabela Wróblewska
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria Bąk
 
 22-23 kwietnia 2017 roku odbył się drugi z pięciu warsztatów organizowanych w ramach czesko-polskiego projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.  
 

Zasadniczym celem warsztatu było wypisanie w punktach, na podstawie przygotowanych wcześniej materiałów, różnic i podobieństw systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Czechach w zakresie omawianych tematów. Ponadto określona została baza literaturowa będąca podstawą merytoryczną do pisania artykułów.

Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej, dr Izabela Wróblewska, przekazała studentom ogólne zasady pisania artykułów naukowych, omówiła ich składowe (streszczenie, wstęp, rozwinięcie, dyskusja, zakończenie, bibliografia). Polscy i czescy uczestnicy dostali do wglądu przykładowe artykuły, spełniające wymogi merytoryczne, strukturalne i edytorskie.

Studenci w polsko-czeskich grupach aktywnie współpracowali nad wybranymi tematami. Każdy zespół mógł korzystać ze stałej pomocy eksperta, tłumacza i nadzoru pedagogicznego. Praca przebiegała już na wcześniej przygotowanych materiałach, co skutkowało dobrymi efektami pod postacią np. tabel porównujących sytuację panującą w Polsce i w Czechach. Wieczorem w pierwszym dniu warsztatów odbyły się też zajęcia integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów pomiędzy uczestnikami.

W drugim dniu warsztatów młodzież na forum przedstawiała najważniejsze wnioski do jakich doszła w poszczególnych zespołach. Ekspert prowadzący spotkanie ocenił, że dzięki temu udało się odpowiedzieć na, często wspólne dla wielu tematów, wątpliwości i pytania oraz ujednolicić informacje, jakie będą docelowo przedstawiane w publikacjach przygotowywanych przez studentów na zakończenie projektu. Taka forma pracy dała też możliwość przeprowadzenia szerokiej dyskusji i skonfrontowania wiadomości zbieranych przez poszczególnych uczestników warsztatów.

Do czasu kolejnego spotkania młodzież ma przygotować zarys przygotowywanych artykułów, z wyszczególnieniem ich kolejnych części. Wszystkie teksty, również czeskie, które zostaną przetłumaczone na język polski, będą przesłane do weryfikacji do eksperta. Po ich wstępnej akceptacji, wyjaśnieniu wątpliwości i wprowadzeniu ewentualnych korekt uczestnicy mogą przejść do pisania dyskusji – najważniejszej części pracy, w której mają za zadanie w sposób opisowy porównać sytuację panującą w ich kraju z sytuacją w kraju partnerów. Zaleceniem jest korzystanie z dostępnej literatury, w tym z przepisów prawnych obowiązujących w obu krajach. Uczestnicy rozstali się w konstruktywnej i przyjaznej atmosferze.
 
Stronę opracowała: dr Monika Sobolak