POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaSystem punktów ECTS » W celu wyrażenia osiągnięć studenta w Uczelni stosowany jest system punktowy, który odpowiada standardowi EuropejskiegoSystemuTransferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom...