System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów >>>

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze >>>

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych >>>

 

 

Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący : dr Ewa Bakońska - Pacoń

Członkowie :

Dr hab. inż. Barbara Żarowska

Mgr Katarzyna Dudzik

Mgr Beata Lewandowska

Dr Alicja Nowak

Mgr Wojciech Lara

Dr inż. Jerzy Pietruszewski

mgr Joanna Dudek

studenci: Alicja Kolanek, Joanna Sokalska, Agnieszka Skiba, Marcelina Kumorek

Sekretarz: mgr Iwona Cieślik

 

 

Kierunkowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Kierunek Dietetyka

Przewodnicząca: mgr Katarzyna Dudzik

Członkowie:

mgr Beata Lewandowska – nauczyciel akademicki

mgr Barbara Kozomaricz – interesariusz zewnętrzny

Marcelina Kumorek - student

 

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna

Przewodniczący: dr inż. Jerzy Pietruszewski

Członkowie:

dr inż. Stanisław Maleczek - nauczyciel akademicki

mgr Marek Białożyt - interesariusz zewnętrzny

Piotr Niewar - student

 

Kierunek Fizjoterapia

Przewodnicząca: dr Alicja Nowak

Członkowie:

dr Tomasz Ignasiak - nauczyciel akademicki

mgr Wioletta Wilk - interesariusz zewnętrzny

Patryk Prokopiuk - student

 

Kierunek Pielęgniarstwo I stopień

Przewodnicząca: mgr Katarzyna Dudzik

Członkowie:

dr n.med. Elżbieta Grajczyk - nauczyciel akademicki

mgr Monika Kumaczek – interesariusz zewnętrzny

Joanna Sokalska - student

 

Kierunek Pielęgniarstwo II stopień

Przewodnicząca: mgr Katarzyna Dudzik

Członkowie:

dr n. o zdr. Kamila Dobrosielska-Matusik - nauczyciel akademicki

mgr Monika Kumaczek – interesariusz zewnętrzny

Agnieszka Skiba - student

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Przewodnicząca: mgr Wojciech Lara 

Członkowie:

dr Monika Stanaszek– nauczyciel akademicki

mgr Lis Adrian  – interesariusz zewnętrzny

Radosław Rudnicki - student