Punkty ECTS - fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

                

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,

WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

 

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów kierunku fizjoterapia

Początek kształcenia w roku akademickim

2017-2018

SEMESTR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączna liczba punktów po semestrze

29

59

86

116

146

177

207

234

269

300

Dopuszczalny deficyt całkowity po semestrze

6

12

12

12

12

12

12

12

12

0

Minimalna liczba punktów ECTS  po sem.

23

47

74

104

134

165

195

222

257

300

 

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów kierunku fizjoterapia

Początek kształcenia w roku akademickim

2018-2019

SEMESTR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączna liczba punktów po semestrze

29

59

87

119

147

177

207

234

269

300

Dopuszczalny deficyt całkowity po semestrze

6

12

12

12

12

12

12

12

12

0

Minimalna liczba punktów ECTS  po sem.

23

47

75

107

135

165

195

222

257

300

Uchwała nr 25/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, fizjoterapia i pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020 oraz na kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018 i 2018-2019 <<<

 

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów kierunku fizjoterapia

Początek kształcenia w roku akademickim

2019-2020

SEMESTR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączna liczba punktów po semestrze

29

61

87

122

154

185

211

240

268

300

Dopuszczalny deficyt całkowity po semestrze

6

12

12

12

12

12

12

12

12

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

23

49

75

110

142

173

199

228

256

300

Uchwała nr 34/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo – Technicznego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) oraz wychowanie fizyczne dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020 <<<