Psychodietetyka z elementami coachingu

Kierunek Dietetyka:

 

 

W ZAKRESIE

 Psychodietetyka z elementami coachingu 

 

W ramach prowadzonych kursów studenci m.in.:

 • uzyskują wiedzę i umiejętnościniezbędne do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu,
 • zapoznają się z czynnikami psychologicznymi mającymi wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania,
 • poznają możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia
 • nabędą umiejętności przygotowywania programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych (dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku).

Głównymi miejscami pracy zawodowej absolwenta będą:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • poradnie dietetyczne oraz psychodietetyczne
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • przyszpitalne poradnie chorób metabolicznych
 • ośrodki leczenia otyłości
 • kluby fitness
 • zakłady żywienia zbiorowego