KOLEGIUM WYDZIAŁU

Skład Kolegium Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

Przewodniczący : dr inż. Karolina Semeriak-Siecla

Członkowie :

mgr Katarzyna Dudzik

mgr inż. Beata Lewandowska

dr Alicja Nowak

mgr Wojciech Lara

dr inż. Jerzy Pietruszewski

studenci: Dominika Woroszko, Alicja Rybińska