Program studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

     Program studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna był opracowany w oparciu o wyniki pogłębionej diagnozy otoczenia oraz potencjału uczelni, zmian zachodzących wewnątrz uczelni, oczekiwań pracodawców i studentów w zakresie zdobycia nowej wiedzy i umiejętności ułatwiających znalezienie się na rynku pracy. Wymienione wyżej czynniki stanowiły główny wyznacznik przy pracach nad programem studiów Edukacja techniczno-informatyczna, w którym swoje miejsce znalazły efekty uczenia się wpisujące się w potrzeby rynku pracy oraz wymagania określone przez Polskiej Ramy Kwalifikacji
    

Program studiów (Techniczna Ochrona Klimatu) Program studiów (Techniczna Ochrona Klimatu)» [ 705.50 kB ]
Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Program studiów (Informatyka Przemysłowa) Program studiów (Informatyka Przemysłowa)» [ 705.82 kB ]
Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
Program studiów 2019/2020 Program studiów 2019/2020» [ 184.96 kB ]
Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
Program studiów 2017/2018 Program studiów 2017/2018» [ 129.29 kB ]
Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018