Praktyki zawodowe WNMiT

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

 

DIETETYKA <<<

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA <<<

Programy praktyk <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu i zaświadczeń <<<

FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE <<<

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ <<<

Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<

PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ <<<

Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<

Termin realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2021/2022 <<<
Druk harmonogramu dla studentów <<<
Druk skierowania dla studentów <<<

PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ <<<

WYCHOWANIE FIZYCZNE <<<

Karta przedmiotu - semestr  II <<<
Karta przedmiotu - semestr III <<<
Karta przedmiotu - semestr IV <<<
Karta przedmiotu - semestr V <<<
Karta przedmiotu - semestr VI <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr II <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr V <<<
Regulamin i procedura realizacji praktyki zawodowej w semestrze VI w zakresie trener personalny <<<