Praktyki zawodowe Dietetyka

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych <<<

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie: Wprowadzenia regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 1. Student pobiera ze strony internetowej:
 • skierowanie - 1 sztuka
 • harmonogram - 3 sztuki
 1. Student składa do dziekanatu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki, wypełnione i podpisane przez placówkę skierowanie i harmonogram
 2. Na podstawie tych dokumentów Student otrzymuje z dziekanatu dwie kopie porozumienia, które przekazuje do placówki do podpisu (tylko jeśli jest taka konieczność, tzn. gdy brak wcześniej zawartej z placówką umowy) oraz pobiera ze strony internetowej poniższe dokumenty, które są wypełniane przez Praktykanta w czasie odbywania praktyki:
 • Dziennik praktyki zawodowej (do wydrukowania i oprawienia w całości)
 • Karta oceny praktyki zawodowej studenta dla odpowiedniego semestru
 • Sprawozdanie Studenta z praktyki zawodowej 
 1. Student przynosi do dziekanatu podpisane przez placówkę porozumienie (jedna kopia zostaje w dziekanacie, natomiast druga zostaje w placówce)
 2. Po zdaniu powyższych dokumentów (skierowanie, harmonogram, porozumienie) student może rozpocząć praktykę zgodnie z przyjętym harmonogramem
 3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez Studenta w dziekanacie, w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki, wypełnionego dziennika praktyki zawodowej oraz innej wymaganej dokumentacji

 

Pliki do pobrania dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019-2020 oraz 2020-2021 w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia:

1. Ramowy program praktyk zawodowych <<<

2. Druk harmonogramu <<<

3. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 2 <<<

4. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 3 <<<

5. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 4 - pierwsza część <<<

6. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 4 - druga część <<<

7. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 4 - trzecia część <<<

8. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 5 - część pierwsza <<<

9. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 5 - część druga <<<

10. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 6 - część pierwsza <<<

11. Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 6 - część druga <<<

12. Dziennik praktyki zawodowej <<<

13. Sprawozdanie studenta z praktyki zawodowej <<<

14. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 2 <<<

15. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 3 <<<

16. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 4 - pierwsza część <<<

17. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 4 - druga część <<<

18. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 4 - trzecia część <<<

19. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 5 - część pierwsza <<<

20. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 5 - część druga <<<

21. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 6 - część pierwsza <<<

22. Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestru 6 - część druga <<<