Pracownie

   Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna dysponuje niezbędną ilością laboratoriów, pracowni oraz sal wykładowych, które w pełni zabezpieczają potrzeby wynikające z programu studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.
   Pracownie wyposażone w niezbędny sprzęt specjalistyczny i aparaturę naukowo-badawczą, dostosowaną do współczesnych osiągnięć naukowych, umożliwiającą prowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz prac dyplomowych na wysokim poziomie, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i urządzeń. W skład bazy laboratoryjnej wchodzą;

Pracownie komputerowe:

 • Pracownia grafiki komputerowej i multimediów,
 • Pracownia podstaw programowania/Sieci komputerowe,
 • Pracownia technologii informacyjnych (ogólnouczelniana),
 • Pracownia technologii przemysłowych,

Pracownie automatyki, sterowania i miernictwa

 • Pracownia automatyki i optoelektroniki,
 • Pracownia miernictwa,
 • Pracownia elektrotechniki, maszyn i napędu elektrycznego.

Laboratoria elektroniki i techniki cyfrowej

 • Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej,
 • Laboratorium układów elektronicznych.

Pracownie kształcenia ogólnego

 • Laboratorium Fizyki,
 • Laboratorium Badania Materiałów,
 • Laboratorium Chemii.

   Każde laboratorium posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe i programowe. Najbardziej rozbudowanymi są; laboratoria i pracownie komputerowe, które umożliwiają realizację zajęć dydaktycznych z zakresu różnorodnych technik programowania i obsługi sprzętu komputerowego.
   Na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi. Planuje się w najbliższej przyszłości pozyskać dodatkowe środki finansowe na modernizację istniejących laboratoriów, wymienionych wyżej oraz utworzenie całkowicie nowego laboratorium z automatyki i optoelektroniki.

Sale wykładowe
 
     Znakomitą bazę wykładową stanową profesjonalnie wyposażone i nowoczesne aule. Wszystkie z nich są w pełni skomputeryzowane i przystosowane do potrzeb wykładowców i studentów według najwyższych standardów. W związku z tym gwarantują znakomitą słyszalność prelegenta, stwarzają doskonałe możliwości wizualnej projekcji przygotowanych materiałów (m.in. slajdów, filmów), zapewniają optymalną temperaturę powietrza oraz wygodę w trakcie uczestnictwa w zajęciach. W każdej sali znajdują się rzutniki multimedialne i pisma, ekrany, wszystkie z dostępem do Internetu. 
 • 6 sal wykładowych (wyposażenie: komputer, rzutnik multimedialny, rzutnik folii, ekran, tablica): sala 24 (powierzchnia 71.43 m2, 70 miejsc); sala. 127 (81.22 m2, 70 miejsc); sala. 131 (74.57 m2; s. 63 miejsc); sala. 220 (81.41 m2; 70 miejsc); sala 224 (74.57 m2; 64 miejsc); sala. 228 (91.24 m2; 84 miejsc);
 • 2 sale wykładowo-ćwiczeniowe (rz. folii, tabl.): sala. 123 (62.27 m2; 42 miejsc); sala. 124 (63.13 m2; 48 miejsc.);
 • 3 sale seminaryjne (tabl.): s. 19 (33.89 m2; 24 miejsc); s. 225 (24.89 m2; 20 miejsc); s. 226 (31.03 m2; 20 miejsc);
 • 5 pokojów konsultacyjnych (komputer; od 14.08 m2 do 21.09 m2): sale: 122, 126, 222, 223, 227.
We wszystkich wymienionych salach jest dostęp do sieci Internet (LAN lub WLAN).  
 
Ważne - studiując na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna nie musisz tracić czasu na przejazdy środkami lokomocji zatłoczonymi ulicami dużych miast. Wszystkie zajęcia laboratoryjne prowadzone są w jednym budynku.

Galeria