Polska Komisja Akredytacyjna - ocena kierunku

 

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 8 grudnia 2016 r., wydała

ocenę pozytywną

w sprawie oceny programowej na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym KPSW w Jeleniej Górze.

 

Kierunek edukacja techniczno-informatyczna

we wszystkich badanych kryteriach otrzymał oceny jakościowe „w pełni”.

 

Wysoko oceniona organizacja i jakość kształcenia

na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

przyczyniły się do uzyskania akredytacji na sześć kolejnych lat.
 

 

W ocenie uwzględniono przede wszystkim:

***

jakość kształcenia

***

wymagania kadrowe

***

wymagania programowe

(w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia)

***

wymagania organizacyjne

***

 

Pełna treść uchwały nr 659/2016 >>> klik