Plan zajęć dla kierunku Pielęgniarstwo - I stopień

Uwaga! ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ROZPOCZYNAJĄ SIE OD DRUGIEGO TYGODNIA SEMESTRU!

Zamieszczony plan może ulec zmianie. Każda wersja planu będzie oznaczona aktualną datą publikacji.

I ROK

Plan zajęć >>> 

Grafik zajęć praktycznych >>>

Podział na grupy >>>

Opiekun roku: mgr Teresa Gola

 

II ROK

Plan zajęć >>> 

Grafik zajęć praktycznych >>>

Podział na grupy >>>

Opiekun roku: mgr Patrycja Zapora

 

III ROK

Plan zajęć >>>

Grafik zajęć praktycznych >>>

Podział na grupy >>>

Opiekun roku: mgr Renata Wysocka