POWRÓT

Otwarcie nowej pracowni pielęgniarskiej współfinansowanej w ramach projektu polsko-czeskiego

Otwarcie nowej pracowni pielęgniarskiej współfinansowanej w ramach projektu polsko-czeskiego

W poniedziałek 20.03.2017, o godzinie 11:00, w budynku Wydziału Przyrodniczo Technicznego miało miejsce otwarcie polsko-czeskiej pracowni pielęgniarskiej - sali 203. W spotkaniu inaugurującym uroczystość uczestniczyło 20 studentek wraz z pracownikami dydaktycznymi z Republiki Czeskiej, Wyższej i Średniej Szkoły Medycznej z Trutnova. Studentki w dniach od 20-31 marca 2017 uczestniczą w stażu w Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Gości zagranicznych oraz liczną reprezentację pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze powitał Rektor KPSW, prof. dr hab. Marian Ursel oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, koordynator projektu po stronie polskiej, mgr Kamila Biniek. Głos zabrała również Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, dr Wioletta Palczewska, która zaprezentowała  założenia projektu oraz tematykę planowanych staży dla studentów.

Po części wstępnej zgromadzeni udali się w kierunku pracowni dydaktycznej w sali 203 gdzie odbyło się symboliczne przeciącie wstęgi w wykonaniu prof. dr hab. Mariana Ursela oraz mgr Miluse Matejcovą, koordynatora projektu po stronie czeskiej. Zwiedzający pracownię mogli zobaczyć urządzenia i wyposażenie do nauki opieki nad noworodkami. Sprzęt został zgromadzony w celu przygotowania studentów do realizacji staży i warsztatów zaplanowanych w ramach projektu w zakresie opieki pediatrycznej.

Pomoce do pracowni pediatrycznej a także zaawansowane egzemplarze symulatorów i fantomów do nauki opieki ginekologicznej i inne pomoce można było zakupić dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu pt.Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych, który realizowany jest w ścisłym partnerstwie ze Średnią i Wyższą Szkołą Medyczną w Trutnovie. Współfinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A Polska-Czechy "Przekraczamy Granice" 2014 - 2020. Podczas wydarzenia obecna była lokalna prasa i telewizja.

- Relację w telewizji strimeo mozna obejrzeć pod adresem: http://strimeo.tv/film/wydarzenia-z-dnia-20032017-r (minuta 8:45). 

- Zobacz też artykuł na stronie lokalnego portalu Jelonka.com.: http://www.jelonka.com/news,single,init,article,67877

Więcej informacji o projekcie  można znaleźć na stronach internetowych naszej uczelni, natomiast relacje z pozostałych wydarzeń projektowych zostały zebrane tutaj.

Kamila Biniek