POWRÓT

Odnowa biologiczna

Odnowa biologiczna
 
 
 
 
Studia podyplomowe:

ODNOWA BIOLOGICZNA

 

Planowany termin uruchomienia studiów:
  2017 rok

 

 

 

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Studia podyplomowe z Odnowy biologicznej kierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów I lub II stopnia kierunków: medycznych oraz wychowania fizycznego, sportu, kosmetologii, turystyki i rekreacji.

Co wyróżnia naszą ofertę?

Obowiązkowa, 20-godzinna praktyka zawodowa, będąca integralną częścią procesu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Odnowa biologiczna, która realizowana będzie w ośrodkach SPA oraz klubach sportowych.

Część zajęć praktycznych i wykładów odbywa się w Malinowym Dworze - nowoczesnym **** Hotelu Medical SPA w Świeradowie Zdroju http://www.malinowydwor.pl/

Oferujemy także atrakcyjne zajęcia praktyczne z tapingu sportowego - metody terapeutycznej, która ostatnimi czasy zyskała ogromną popularność w fizjoterapii i traumatologii sportowej dzięki skutecznemu i szybkiemu zmniejszaniu lub całkowitemu znoszeniu bólu oraz przyspieszaniu regeneracji uszkodzonych obszarów ciała.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, specjalistów fizjoterapii z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu odnowy biologicznej stosowanej w sporcie wyczynowym i amatorskim oraz w ośrodkach typu wellness & spa.

Absolwenci studiów uzyskają niezbędne kompetencje do pracy w klubie sportowym lub ośrodku spa, jako specjaliści z zakresu odnowy biologicznej.

Cykl kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Słuchacze realizują 164 godziny zajęć dydaktycznych oraz 20 godzin praktyk zawodowych. Planowana realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym - co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem akademickim realizowane są w budynkach kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej 18 oraz w Malinowym Dworze - nowoczesnym **** Hotelu Medical SPA w Świeradowie Zdroju.

Praktyka zawodowa realizowana będzie w ośrodkach SPA oraz klubach sportowych.

Opłata za studia

Studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 14 kandydatów.

Koszt studiów uzależniony jest od ilości zgłoszonych słuchaczy.

W przypadku zgłoszenia minimalnej liczby 14 słuchaczy cena za dwa semestry wynosi:

 

2300 złotych od jednej osoby (opłata semestralna – 1150 złotych)

Dla absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przewidziana jest zniżka
w wysokości 100 złotych.

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające osiągnięcie zakładanych  efektów  kształcenia,  co zwiększa ich kompetencje zawodowe w zakresie odnowy biologicznej stosowanej w sporcie wyczynowym i amatorskim oraz w ośrodkach typu wellness & spa.

Zasady rekrutacji

  • O przyjęcie na studia podyplomowe w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich.
  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych i trwa od 15 lipca do 25 września 2016 roku.
  • Studia są prowadzone przy naborze 14 ­- 30 słuchaczy.
  • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).
  • Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty

  • wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia - druk dostępny poniżej oraz w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego,
  • ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych; oryginał do wglądu,
  • czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu,
  • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 30zł

 

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok.28), od poniedziałku do piątku w godz. od 08:30 do 14:00, telefon: 075 64 53 332.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto:
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra
Nr konta: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
 
 

Kierownik studiów podyplomowych:

 

Podstawy prawne

 

Zarządzenie Nr 48/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Odnowa biologiczna.

Zarządzenie Nr 49/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Odnowa biologiczna.

Zarządzenie Nr 50/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Odnowa biologiczna.

 

Dokumenty do pobrania