POWRÓT

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "PROZDROWIE"

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków „Prozdrowie” funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 

Nasze cele

– rozwijanie zainteresowań studentów;                                                                                         

– popularyzacja wiedzy dotyczącej żywienia i zdrowego stylu życia;                                               

– prezentowanie dorobku SKND „PROZDROWIE” szerszej grupie odbiorców;                                  

– rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów;                                        

– promowanie Uczelni, w szczególności Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej     Górze;                                                                              

– integracja środowiska studenckiego.

 

Jak działamy?

– organizujemy prelekcje i wykłady o tematyce żywieniowej,
– podejmujemy i prowadzimy prace naukowo-badawcze,
– uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach naukowych,
– publikujemy własne osiągnięcia naukowe.

 

 

Kto może do nas dołączyć? 

Członkiem SKND „PROZDROWIE” może zostać każdy student Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

 

Opiekunowie Koła:

dr inż. Karolina Semeriak-Siecla

mgr inż. Beata Lewandowska

 

Skład Zarządu Koła:

1. Przewodnicząca: Aleksandra Pośpiech

2. Z-ca przewodniczącej: Marta Stachera

3. Sekretarz: Dominika Majowska

 

Członkowie Koła:

1. Aleksandra Pośpiech

2. Marta Stachera

3. Dominika Majowska

4. Ewelina Brzozowska

5. Nikola Maczuga

6. Marta Lasek

7. Zuzanna Michalska

 .........................................................................................................................................................................

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

W dniu 4.11.2017r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się Konferencja Naukowa „Trends in Dietetics 2017”. Patronat honorowy nad tegorocznymi obradami objął Uniwersytet Medyczny oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą reprezentowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków „PROZDROWIE”: Dagmara Karpowicz oraz Sylwia Górska (III rok dietetyki), Maria Staszczak oraz Seweryn Blajer (II rok dietetyki) wraz z opiekunem naukowym Koła – mgr inż. Beatą Lewandowską.
Tegoroczna konferencja naukowa poświęcona była najnowszym doniesieniom, trendom i kontrowersjom związanym z żywieniem.
Studenci mieli okazje wysłuchać wykładów znanych naukowców dotyczących:
- roli astaksantyny oraz oleaceiny w profilaktyce chorób układu krążenia,
- neofobii żywieniowej dzieci,
- znaczenia i zastosowania niskokalorycznych substancji słodzących,
- znaczenia diety w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.

2-4 marca 2018 r. - studenci koła (Daria Globa i Seweryn Blajer) pod opieką mgr inż. Beaty Lewandowskiej wzięli udział w organizacji 42 Biegu Piastów zapewniając obsługę punktu porad dietetycznych (FOTORELACJA <<<)

12 czerwca 2018 r. - studentki z Koła Naukowego „PROZDROWIE” (Dominika Kudelska oraz Daria Golba) przeprowadziły zajęcia edukacyjne o tematyce żywieniowej dla dzieci z Przedszkola Kulinarnego w Piotrowicach.

Studentki II roku dietetyki przygotowały gry i zabawy edukacyjne dla cztero- i pięciolatków mające na celu kształtowanie świadomości żywieniowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Przedszkolaki z zaangażowaniem uczestniczyły w tworzeniu Piramidy Zdrowego Żywienia zapoznając się z różnymi grupami produktów spożywczych oraz ich wpływem na zdrowie.

Gratulujemy studentkom Koła Naukowego „PROZDROWIE” udanych i niezwykle interesujących warsztatów żywieniowych. Podziękowania kierujemy również do opiekunów: mgr Joanny Dudek oraz mgr inż. Beaty Lewandowskiej za organizację wyjazdu do Piotrowic.