Polska Komisja Akredytacyjna - ocena kierunku

 

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały  nr 292/2022 z dnia 5 maja  2022 r., wydało

ocenę pozytywną

w sprawie oceny programowej kierunku fizjoterapia prowadzonego

na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  Kakronoskiej Akademii Nauk Stosowanych

w Jeleniej Górze.

 

Kierunek fizjoterapia we wszystkich badanych kryteriach

otrzymał oceny jakościowe „w pełni”.

 

Wysoko oceniona organizacja i jakość kształcenia

na kierunku fizjoterapia

przyczyniły się do uzyskania akredytacji na sześć kolejnych lat.
 

 

W ocenie uwzględniono przede wszystkim:

***

jakość kształcenia

***

wymagania kadrowe

***

wymagania programowe

(w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia)

***

wymagania organizacyjne

***

 

Pełna treść uchwały nr 292/2022 >>>