Zawieszenie zajęć do 24.03.2021 r.

Zawieszenie zajęć do 24.03.2021 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 17 marca 2021 roku zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej odbywające się na terenie budynku Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych są zwieszone do dnia 24.03.2021 r.