Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii”

Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
i
Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna
i Akademia Biznesu, Trutnov

zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online:

Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii

23 LUTEGO GODZ. 13:30
Platforma Zoom. Wstęp wolny. 

Obecność obowiązkowa dla studentów Dietetyki.

 

 

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy związane z chemią, dietetyką i żywieniem. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.

Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 22.02.2022 do godziny 23:59
W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.

 

Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą:

dr hab. inż. Barbara Żarowska, profesor KPSW i UPWr – Polska, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pracuje od 2014 roku. Swoją aktywność zawodową koncentruje głównie wokół roli mikroorganizmów w żywności, wykorzystaniu niekonwencjonalnych drożdży w procesach biotechnologicznych, a także badania interakcji między drobnoustrojami.

dr Roman Hásek – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,Wieloletni dyrektor szkół medycznych w Trutnovie, a wcześniej dyrektor zakładu Saar Gummi Czech. Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Uzyskałstopień doktora z dydaktyki chemii na Uniwersytecie w Hradcu Králové, gdzie jest również wykładowcą. Swoją rozprawę doktorską poświęcił tematowi wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu chemii. Skupił się na eksperymentach, które filmował w zwolnionym tempie i analizował zjawiska, które zaobserwował w zwolnionym tempie.

Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez Pana Zbigniewa Romankiewicza, mającego wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu.

Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.

PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

 

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.