Uwaga studenci pielęgniarstwa - studia I stopnia semestr 4 i 6

Uwaga studenci pielęgniarstwa - studia I stopnia semestr 4 i 6

Szanowni studenci,

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów  do udziału w szkoleniu "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" w ramach Projektu pn.„Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do studentów kierunku Pielęgniarstwo semestru 4 i 6 studiów I stopnia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" odbędzie się 23 marca 2022 r. (środa) w trybie on-line od godz. 9.30

Kod dostępu zostanie uczestnikom szkolenia przekazany niezwłocznie.

Szkolenie przeprowadzone będzie przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się szkoleniami w tym zakresie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii".

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres email Magdalena.Dabek@kpswjg.pl do Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 22 marca 2022 r. do godz. 15.00.