Uwaga studenci fizjoterapii 4 i 5 rok studiów magisterskich

Uwaga studenci fizjoterapii 4 i 5 rok studiów magisterskich

 

Szanowni studenci,

 Szkolenie Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów do udziału w szkoleniu Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchuw ramach Projektu pn.„Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Ogłoszenie skierowane jest do studentów kierunku Fizjoterapia 4 i 5 roku studiów magisterskich Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

Szkolenie Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu odbędzie się 22/23/24 kwietnia 2022 r. w hali sportowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

Szkolenie przeprowadzone będzie przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się szkoleniami w tym zakresie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail Magdalena.Dabek@kpswjg.pldo Pani Magdaleny Dąbek do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00

 

Informacje o szkoleniu zostaną przekazane bezpośrednio na adresy e-mail.