Szkolenie Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii dla dietetyki i pielęgniarstwa

Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" dla dietetyki i pielęgniarstwa

Uwaga studenci pielęgniarstwa - studia I stopnia semestr 3 i 5 oraz dietetyki – studia I stopnia semestr 5

Szanowni studenci,

 Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii"

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów          do udziału w szkoleniu "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" w ramach Projektu       pn.„Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do studentów kierunku Dietetyka semestru 5 oraz  do studentów kierunku Pielęgniarstwo semestru 3 i 5 studiów I stopnia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" odbędzie się 16 grudnia 2020 r. (środa) w trybie on-line.

Informacje o godzinie szkolenia oraz kod dostępu zostanie uczestnikom szkolenia przekazany niezwłocznie.

Szkolenie przeprowadzone będzie przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się szkoleniami w tym zakresie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii"

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail Magdalena.Dabek@kpswjg.pldo Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 15 grudnia 2020 r.  do godz. 13.00.