Sprawozdanie dr Anny Mickiewicz z wyjazdu dydaktycznego, realizowanego w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie dr Anny Mickiewicz z wyjazdu dydaktycznego, realizowanego w ramach programu Erasmus+

Od 14 do 18 października 2019 r. dr Anna Mickiewicz reprezentowała Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, podczas wizyty na Uniwersytecie Dyneburskim (Daugavpils Universitātē/Daugavpils University) na Łotwie. Była gościem Katedry Anatomii i Fizjologii (Anatomijas un fizioloģijas katedra/Department of Anatomy and Physiology), należącej do Wydziału Nauk Przyrodniczych i Matematyki (Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte/The Faculty of Natural Sciences and Mathematics).

Podczas wizyty dr Anna Mickiewicz prowadziła wykłady dla studentów drugiego i trzeciego roku Fizjoterapii. Wykłady okazały się bazą do ciekawej dyskusji merytorycznej oraz do dyskusji na temat różnic, dotyczących kształcenia studentów Fizjoterapii w obu krajach. Dr Anna Mickiewicz wzięła również udział w spotkaniu z kierownictwem i pracownikami Katedry Anatomii i Fizjologii. Spotkanie to było okazją do cennej wymiany wiedzy i doświadczeń dydaktycznych. Podczas wizyty dr Anna Mickiewicz miała także okazję do zapoznania się z infrastrukturą i wyposażeniem Katedry Anatomii i Fizjologii, w tym ze stołem do nauki anatomii 3D - zaawansowanym technologicznie systemem, pozwalającym na obrazowanie struktur anatomicznych w trójwymiarze.

Wizyta była również okazją do poznania bardzo ciekawej historii Daugavpils i samego miasta oraz do odwiedzenia Centrum Kultury Polskiej, które dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Łotwie, m.in. w najliczniej zamieszkałej przez Polaków Łatgalii.