Nabór dla studentów kierunków medycznych do projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych - kurs językowy

Nabór dla studentów kierunków medycznych do projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych - kurs językowy

Nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

W JELENIEJ GÓRZE

ul. Lwówecka 18 58 – 503 Jelenia Góra, tel. +48 75 645 33 42, www.kpswjg.pl, kamila.biniek@kpswjg.pl

Jelenia Góra, 05.06.2017
 
OGŁOSZENIE

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór dla studentów kierunków medycznych  do projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychdofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rekrutacja obejmuje udział w 5 dniowym kursie językowym w Polsce, który planowany jest na ostatni tydzień września 2017.

W kursie językowym może uczestniczyć grupa 20 studentów.

Warunki udziału:

W projekcie mogą uczestniczyć studenci kierunków medycznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby z 1 roku pielęgniarstwa. Możliwy jest również udział studentów z innych kierunków medycznych, za pozwoleniem dziekana i w przypadku pozostania wolnych miejsc na wyjazdy.

Zgłoszenia prosimy zgłaszać ustnie u pani Bogumiły Pieczychlebek, dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technicznego (pok.28, bud. nr 3) lub mailem na adres: bogumila.pieczychlebek@kpswjg.pldo 14 czerwca 2017.