Milion złotych na rozwój kształcenia praktycznego

Milion złotych na rozwój kształcenia praktycznego

 

1.000.000 zł dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

na wsparcie rozwoju kształcenia na profilach praktycznych

 

 

Miło nam poinformować, że Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze znalazła się na 4 miejscu w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce i jako jedna z 14 wyróżnionych uczelni otrzymała z MNiSW 1 milion złotych wsparcia. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

Lista uczelni, które otrzymały zlecenie realizacji zadania

Podstawę wyboru stanowiła analiza danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w odniesieniu do 34 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (dane za rok 2015). Wybór został dokonany w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWB) - wartość progowa miernika mniejsza lub równa 1.
  2. „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWZ) – wartość progowa na poziomie 0,50 (wartość większa od 0,50 jako wartość spełniająca kryterium).
  3. Brak oceny negatywnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich pięciu lat.

Na realizację zadania Minister przeznaczył 1 milion złotych, z czego w roku 2018, na podstawie umowy między Ministrem a Uczelnią, zostanie przekazanych 750 000 zł, a w roku 2019 250 000 zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/