II rok pielęgniarstwa - Kurs językowy w ramach projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

II rok pielęgniarstwa - Kurs językowy w ramach projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

W JELENIEJ GÓRZE

ul. Lwówecka 18 58 – 503 Jelenia Góra, tel. +48 75 645 33 42, www.kpswjg.pl, kamila.biniek@kpswjg.pl

 

Informujemy, iż kurs językowy w ramach projektu
Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg,
który planowany był na wrzesień 2017 został odwołany.

 

Studenci będą mogli wziąć udział w stażu, który odbędzie się terminie 04-15.06.2018 w Czechach.
W stażu będzie uczestniczył rónież tłumacz języka czeskiego.