Certyfikat - Uczelnia Liderów 2022

Certyfikat - Uczelnia Liderów 2022

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Nauk Medycznych i Technicznych został nagrodzony Certyfikatem w ramach XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów".

Program "Uczelnia Liderów" to konkurs jakości, w którym oceniane są uczelnie i ich jednostki organizacyjne pod kątem spełniania wysokich kryteriów (standardów)  jakości kształcenia. Certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik procesu oceny w programie "Uczelnia Liderów" uzyskują szkoły wyższe, które z powodzeniem kształcą absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie oraz umiejętności zawodowe poszukiwane przez pracodawców.

Certyfikat potwierdza, że uczelnia lub jednostka uczelni wyróżniona w Konkursie - w ocenie recenzentów (członków Komisji Certyfikacyjnej) - realizuje swoje zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny i efektywny, przekazuje studentom wiedzę o wysokim poziomie użyteczności, kształtując przy tym takie umiejętności i kompetencje jak kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania i motywowania czy zdolność do permanentnego rozwoju. Certyfikat jest ponadto potwierdzeniem, że uhonorowana nim uczelnia (jednostka uczelni) kształci studentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy.

 

Lista Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 2022 >>>