KOMISJE WYDZIAŁOWE

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący : dr Ewa Bakońska - Pacoń

Członkowie :

Dr hab. inż. Barbara Żarowska

Mgr Katarzyna Dudzik

Mgr Beata Lewandowska

Dr Alicja Nowak

Mgr Wojciech Lara

Dr inż. Jerzy Pietruszewski

mgr Joanna Dudek

studenci: Alicja Kolanek, Joanna Sokalska, Agnieszka Skiba, Marcelina Kumorek

Sekretarz: mgr Iwona Cieślik

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Przewodniczący : dr inż. Karolina Semeriak-Siecla

Członkowie :

Prof. Rajmund Adamiec

Dr Małgorzata Milko

Mgr Magdalena Otto

Mgr Joanna Dudek

Mgr Małgorzata Nyc

Dr inż. Tadeusz Lewandowski

Sekretarz: mgr Bogumiła Pieczychlebek

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA FINANSÓW

Przewodniczący : dr Dorota Cichoń

Członkowie :

dr n. med. Jolanta Pietras

dr Tomasz Jonak

dr inż. Tadeusz Lewandowski

mgr Beata Lewandowska

Sekretarz: mgr Bogumiła Pieczychlebek