Instruktor Rekreacji Ruchowej - część ogólna i specjalistyczna

Instruktor Rekreacji Ruchowej - część ogólna i specjalistyczna

Ogólna część kursu:

informacje>>>                    podanie>>>

 

Specjalistyczna część kursu:

narciarstwo zjazdowe >>>   podanie >>>

pływanie >>>                     podanie >>>

snowboard >>>                  podanie >>>

tenis ziemny >>>               podanie >>>

aerobik >>>                       podanie >>>

narciarstwo biegowe >>>    podanie >>>

samoobrona >>>                podanie >>>

 

 

Podstawy prawne:

 

Częćś ogólna

Zarządzenie nr 25/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie: uruchomienia VI edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania kierownika szóstej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Zarządzenie nr 27/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za szóstą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część ogólna

Część specjalistyczna - pływanie

Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie: uruchomienia piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie

Zarządzenie nr 29/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania kierownika piątej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie

Zarządzenie nr 30/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za piątą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Pływanie 

Część specjalistyczna - narciarstwo zjazdowe

Zarządzenie nr 13/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: uruchomienia IV edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej– Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 14/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: ustalenia opłaty za czwartą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Narciarstwo Zjazdowe

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie: powołania kierownika czwartej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – Narciarstwo Zjazdowe

Część specjalistyczna - tenis ziemny

Zarządzenie nr 38/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: uruchomienia I edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej– TENIS ZIEMNY

Zarządzenie nr 39/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – TENIS ZIEMNY

Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – TENIS ZIEMNY

Część specjalistyczna - capoeira

Zarządzenie nr 44/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna CAPOEIRA

Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna CAPOEIRA

Zarządzenie nr 46/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna CAPOEIRA

Część specjalistyczna - samoobrona

Zarządzenie nr 25/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Samoobrona

 Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Samoobrona

 Zarządzenie nr 27/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – część specjalistyczna – Samoobrona

Część specjalistyczna - aerobic

Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – aerobik.

Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie: utworzenia kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej - aerobik.

Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego na Wydziale Przyrodniczym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze pod nazwą: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – aerobik.