Drukuj Poleć znajomemu Tagi 1

Choreoterapia

Współczesne życie, jak nigdy dotąd, wymaga wparcia, zmniejszenia stresu  niezależnie od wieku, statusu, rozwoju osobistego. Interdyscyplinarny charakter studiów wychodzi naprzeciw, daje wszechstronne przygotowanie do stosowania wielu narzędzi z zakresu rozwoju osobistego i terapeutycznego. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru  psychologii, psychopatologii, pedagogiki, medycyny, sztuki. 

Studia oparte są na modułach, które gradacyjnie wprowadzają studentów w dziedzinę choreoterapii budując kolejno ich pedagogiczno-psychologiczne podstawy, porządkując wiedzę z wielu zakresów terapii, ukazując wszechstronne praktyczne możliwości zastosowania terapii tańcem w pracy zawodowej po przekazanie i zbudowanie praktycznego warsztatu terapeuty.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające postępowanie terapeutyczne, wykorzystujące taniec jako medium zmiany i rozwoju w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, w rozwoju osobistym kobiet, seniorów, w tym wykorzystanie terapii tańcem jako elementu integralnej i kompleksowej rehabilitacji

Czas trwania :2 semestry

Liczba godzin i punktów ECTS:254 godzin zajęć dydaktycznych (45 godzin wykładów i 209 godzin warsztatów), 38 punktów ECTS.

Forma studiów:studia stacjonarne

Warunki ukończenia kursu:Ukończenie studiów jest warunkowane zdaniem egzaminu końcowego.

Cena: 2900 zł

Wymagane dokumenty:

-          Wypełnione Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.

-          Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).

-          Dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 5), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 75 64 53 332 lub przesłać drogą mailową na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl

Liczba miejsc: 25

Rekrutacja:od 1 lipca 2022 do 25 września 2022 roku.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kierownik studiów:

mgr Regina Wolska

tel. 606 980 704

e-mail:wolska@choreoterapia.pl