BEZPŁATNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć WiFi jest dostępna dla studentów i pracowników KPSW. Aby móc skorzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sieci Komputerowej KPSW.

Następnie należy wypełnić Formularz Przyznania Dostępu do Sieci WiFi KPSW. Wypełniony formularz należy osobiście złożyć w stosownym dla danego studenta, pracownika Dziekanacie. Studenci przy składaniu formularza musza okazać się dokumentem potwierdzającym, iż są studentami danego Wydziału.

Dostęp do sieci WiFi możliwy jest w danym roku akademickim, 
w którym został złożony Formularz Przyznania Dostępu.